3 | 30
Nie dotyczy klas: 1P, 2R, 4D, 4I, 1B, 2S, 3S